www.teetormaja.ee
[bb.tt.ee]  [helpdesk.tt.ee]  [www.saaremaa.ee] 

»Avaleht
»Uudised ja teated
»Teetormaja üldinfo

»Foorum
»Foorumi pildialbumid
»Veebikaamerad

»Postkast


Teenused
»Sissejuhatus
»Kolmikpaketid ja IPTV
»Internet Kuressaares
»Internet Saaremaal
»Telefoniteenused
»Virtuaalserverid
»Reklaamiteenused
»Valvekaamerad

»Levialad Kuressaares
»Levialad Saaremaal
»Kvaliteedinäitajad


  

Statistilised kvaliteedinäitajad

 

Andmed Teetormaja sideteenuse kvaliteedinäitajate kohta aastal 2012:

  • Laekunud rikketeadete arv jagatuna lõppkasutajate arvuga - 0,05
  • Rikke kõrvaldamise keskmine kiirus oli 0,75 päeva
  • "Elektroonilise side seaduse" § 93 lõikes 1 toodud avalduse esitamise hetkest kuni lõppkasutajale sideteenuse kasutamise võimaluse loomiseni keskmiselt kulunud aeg, kui sideteenuse osutamiseks ehitatakse välja füüsiline ühendus. Arvestades vaid 95% kiirematest juhtudest - 1,5 päeva.

Andmed Teetormaja sideteenuse kvaliteedinäitajate kohta aastal 2011:

  • Laekunud rikketeadete arv jagatuna lõppkasutajate arvuga - 0,06
  • Rikke kõrvaldamise keskmine kiirus oli 0,8 päeva
  • "Elektroonilise side seaduse" § 93 lõikes 1 toodud avalduse esitamise hetkest kuni lõppkasutajale sideteenuse kasutamise võimaluse loomiseni keskmiselt kulunud aeg, kui sideteenuse osutamiseks ehitatakse välja füüsiline ühendus. Arvestades vaid 95% kiirematest juhtudest - 1,5 päeva.
 

Rikketeated
telefonile
45 20 200
ja
50 97 415
Või kui võimalik, siis e-posti aadressile info@tt.ee
Rikkeid likvideeritakse tööajal, laekumise järjekorras, hiljemalt teatamisele järgneva tööpäeva jooksul.

Kasulikud viited
www.neti.ee
www.delfi.ee
www.minut.ee
www.google.ee
online Viirusetõrje
trendmicro.com
eset.ee
kaspersky.com
Pikem viitekogu
kliki siia

netInfo
Kokku seadmeid:1635
Mittetöötavaid:328
Statistika

Teetormaja@2007